картинка-1 картинка-2 картинка-3
Виж галерия

Muktesvara deula - бижуто на архитектурата на Ориса

Храмът Muktesvara deula се намира в Бхубанесвар, щата Ориса. Той е построен през 970 г. и е посветен на бога на сътворението и разрушението - Шива.
Красива порта - torana, се издига пред самия храм. Тя е повлияна от будистката архитектура и съставена от дъговидна арка, завършваща от двете си страни със скулптурирани слонски глави и лежаща върху мощни колони. Цялата извивка на тораната е покрита с нежна каменна резба с множество растителни мотиви и цветя. Между тях са вградени скулптури на божества, маймуни и пауни. Дъговидната арка е подпряна от кръгли гравирани капители, обиколени от изобразяващи перлени нанизи декорации. Основите на колоните са украсени с миниатюрни модели на храмове с вимани и скулптури на животни.
Както при храма Radjarani, така и тук, централното светилище има форма на Вимана, която е богато декорирана с изящна дантела от каменна резба, включваща арабески от растителни мотиви, геометрични форми, медальони с вписани в тях малки фигурки на богове и човешки лица, скулптурирани ниши с танцьорки, фризове с елени и глигани. Изключително художествено майсторство е вложено в скулптурните композиции, съдържащи митичните същества и митичните лъвове Ярис.
Освен тях, по виманата могат да се видят скулптурни изображения на богините Ганг и Ямуна и на демона Чанда.
В най-долната си част, близо до пиедестала, виманата е изпъстрена с фигури на богове и танцуващи апсари - богини на зората, а най-отгоре тя завършва с кръгла амалака и стилизиран връх, напомнящ съда за свещения нектар на боговете - Амрит.
Предхождащата светилището jagamohana притежава стъпаловиден пирамидален покрив. Върхът на покрива е скулптура на съда за Амрит. От трите страни на входната зала, над самия вход и над двата, вдадени в правоъгълни ниши, каменни паравани, са поставени скулптури на лъвове, а под тях са разположени пирамидални скулптурирани пана.
Самите ниши и главния вход са оградени с пиластри, украсени с миниатюрни изображения на женски фигури.
Цялата фасада на jagamohana е декорирана с изсечени в нея изображения на малки храмчета.
Целият храм - Muktesvara deula, е ограден от ниска каменна ограда, който също е покрит с каменна резба.
Храмът Muktesvara deula е наричан „бижуто на архитектурата на Ориса“, заради своята изключително богата художествена декорация и елегантна архитектура.

Виж галерия..»