картинка-1 картинка-2 картинка-3
Виж галерия

Shanti Stupa - израз на идеята за един хармоничен и мирен свят

Shanti Stupa се намира в Лех, Ладакх-щата Джаму и Кашмир. Тя е построена от японския будист Бхикшу Гьомьо Накамура с помощта на японски будисти и будисти от Ладакх. Идеята идва от японския будистки монах Ничидатсу Фуджи, който си поставя за цел да изгради „Ступи на мира“ - Shanti Stupa по целия свят и да възроди будизма в Индия.
Строежът й започва през пролетта на 1983 г., а в нейното изграждане участват като доброволци - строители будистки монаси от Ладакх и японски монаси, считащи Индия за свещено място като родина на Буда.
През 1984 г., правителството на Индия и тогавашната министър-председателка Индира Ганди, разрешават построяването на път, който да улесни строителните дейности, свързани със ступата и помагат финансово за нейното издигане. Август - 1991 г., Далай Лама благославя Shanti Stupa и реликвата, свързана с Буда, поставена в нея.
Ступата е на две нива като на първото ниво е поставен релеф, изобразяващ Dharmacakra - колелото на живота, представляващо основното учение за Дхарма - Вселенският закон и пътя към просветлението.
Осемте спици са Благородния осмократен път - Ariya magga. Ако спиците са 12, то те изобразяват Paticcasamuppāda - измененията на четирите благородни истини, дванадесетте правила за осъществяването на четирите благородни истини, както и законите за възникване и отмиране.
От своя страна 31 спици се тълкуват като 31 царства на съществуване. Кръглата форма на Dharmacakra е израз на съвършенството в живота и това на будисткото учение.
Средата на Dharmacakra е дисциплината, чрез която се постига духовното съвършенство.
За разлика от будизма, в хиндуизма нейното значение се свързва с 24 добродетели: любов, търпение, смелост, вяра, миролюбие, благородство, добросърдечност, благост, себеотрицание, самоконтрол, саможертва, състрадателност, вярност, справедливост, законност, изящество, духовна мъдрост, смиреност, съпричастност, морални ценности, отзивчивост, страх от Бог, вяра в надеждата.
Елените от двете страни на Dharmacakra са символи на силата на будисткото учение, което със своите идеи за смиреност, състрадателност и доброта, може да промени дори дивите животни.
Те напомнят и за първата реч на Буда в еленовия парк в Сарнат, където той за първи път проповядва учението за Dharma и където е създадена първата Сангха (будистко братство). В средата на ступата се намира златно изображение на Буда, който е седнал върху платформа с релеф, изобразяващ завъртането на колелото на Dharma. Този символ се възприема като разказ за първите петима ученици на Сидхарта, които се превръщат в негови най-ревностни последователи и като спомен за възникването и разпространението на будизма.
Около централната фигура на Буда се намират цветни релефи, представящи неговото раждане и смърт, побеждаването на демона Мара и множество релефни изображения на медитиращи Буди.
Структурата на самата ступа също има символично значение. Като цяло тя представлява съвкупност от четирите основни елемента: земя, огън, вода, въздух, към които се добавя пространството.
Основата й се разглежда като събирателен образ на вярата, енергията, концентрацията, мисълта.
Куполовидната част - Бумпа представя ведрината, увереността, прозорливостта, истината, възторга, спокойствието концентрацията, самообладанието.
Хармиката (оградата под началото на върха на ступата) описва осмократния път към просветлението:
- Правилно намерение;
- Правилна реч;
- Правилно действие;
- Правилна прехрана;
- Правилно усилие;
- Правилно съзнаване.
Най-горната част на ступата - Чатра изразява завършеността на кармата, познаването на душата и света, медитацията, познаването на различните хора и нирвана съществуване, знанията за смъртта и прераждането, познанията за унищожаване на злото.
Куполовидното тяло на ступата - Бумпа е изградено върху второто кръгло ниво, изпълняващо ролята на Прадакшина, символизираща прехода от ежедневния живот към духовното съвършенство, а също така пътя през живота и усъвършенстването на мисълта. До това второ ниво се достига по стълбище, представящо стъпките към съвършенството. Над каменната основа е изграден парапет, обграждащ целия монумент. Около самата ступа има каменна ограда - Ведика.
Много важен елемент на ступата е „Дървото на живота”. То представлява дълъг кол от кедрово дърво - Сок Шинг, украсен със скъпоценни камъни, символизиращи просветлението и гравиран с хиляди мантри, който е поставен в специален канал, издълбан в централната част на монумента. В случая със Shanti Stupa то е заменено с бетонен постамент под формата на „Дървото на живота”.
Основата на ступата е символ на земята, кръглата куполовидна част Bumpa - водата, оградата под върха Harmika - огъня, чадъровидната част - Chattra - вятъра, а най-горната част Surya Chandra - слънцето и луната. Целият обем на ступата е пространството.
Ступата е и стилизирано изображение на тялото на Буда, неговата мисъл и пътя към просветлението.
Shanti Stupa в Лех е и израз на идеята за мирно сътрудничество и отношения, изградени на основите на будисткото учение между хората на Япония и Индия, на тяхното желание за изграждането на един по-добър свят.

Виж галерия..»