картинка-1 картинка-2 картинка-3

Галерия » Ступата в Санчи - вечният символ на будизма »

Ступата в Санчи - вечният символ на будизма
Ступата в Санчи - вечният символ на будизма
Ступата в Санчи - вечният символ на будизма
Ступата в Санчи - вечният символ на будизма
Ступата в Санчи - вечният символ на будизма
Ступата в Санчи - вечният символ на будизма
Ступата в Санчи - вечният символ на будизма
Ступата в Санчи - вечният символ на будизма
Ступата в Санчи - вечният символ на будизма
Ступата в Санчи - вечният символ на будизма
Ступата в Санчи - вечният символ на будизма
Ступата в Санчи - вечният символ на будизма